Już od czasów starożytnych "familia" stała się jednym z najważniejszych aksjomatów. Narodziny potomstwa były szczególnie celebrowane i przyjmowane jako dar od bogów. Symbol zwierzchnictwa i opieki. Syn miał obowiązek kształcić się na wzór ojca, aby móc zastąpić go w przyszłości jako głowa rodziny i pielęgnować dobre imię familii, gdyż to właśnie instytucja taty, po łacinie "pater" zajmowała miejsce na piedestale hierarchii domowej.Od jego nazwy wzięło się zresztą słowo "patria", które w wolnym tłumaczeniu oznacza ojczyznę i kraj rodzinny.

Spis treści:

W Polsce jednostka rodziny i domu mają szczególne znaczenie, głęboko zakorzenione w naszej tradycji i religijności. Z socjologii rodzina definicja  ta oznacza grupę lub instytucję społeczną, natomiast w nomenklaturze biologicznej jest to jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów; niższa niż rząd, a wyższa niż rodzaj. Dla Polaków przyjmuje wartości niemal transcendentną, metafizyczną. W naszej kulturze panuje przekonanie o kulcie rodziców. Jest one zakorzenione w 10 przykazaniach bożych, a jak wiadomo Polska jest krajem stricte chrześcijańskim.

Detektywistyczne ciągotki

drzewo genealogiczne jak zrobić

W ostatnich latach stało się bardzo popularne pokazywanie otwarcie w sieci swoich zdjęć rodzinnych, zarówno tych z dzieciństwa jak i ukazywanie jak wyglądała nasza rodzina na długie lata przed własnymi narodzinami. Zapoczątkowało to trend wedle, którego w szczególności młode osoby poszukują swoich najdalszych korzeni. Aby tego dokonać muszą przede wszystkim odwiedzać najstarszych członków swoich rodzin. Kiedy już dochodzi do spotkań, atmosfera panująca na nich jest pełna metafizyczności. Opowieści dziadków o przodkach i własnej przeszłości gromadzą całe rodziny wokół nich i scalają więzi między nimi. Proceder ten ukazuje hierarchiczność członków w społeczności. Na jej czele zawsze będą najstarsi i najbardziej doświadczeni życiowo przedstawiciele. I to właśnie wtedy, w głowach wielu młodych osób pojawia się pytanie: drzewo genealogiczne jak je zrobić, i jaka jest tak naprawdę definicja rodziny?

Podróże za informacjami drzewo genealogiczne je jak zrobić?

drzewo genealogiczne jak zrobić

Jak powszechnie wiadomo pamięć ludzka jest dobra, ale zawodna. Pradziadkowie mogą pamiętać tylko tych przodków, których poznali, a zatem zapewnia to odnalezienie zaledwie dwóch, trzech pokoleń wstecz. Co zatem zrobić, kiedy wyczerpiemy wiedzę rodzinną? Należy się udać do parafii, w których byli chrzczeni nasi bliscy czy wzięli ślub. Przy odrobinie szczęścia można znaleźć kolejnych przodków, tym razem już tych, którzy żyli grubo ponad 100 lat temu. Dla "detektywów" wymagana jest cierpliwość i skrupulatność, bo tworzenie drzewa genealogicznego jest żmudną czynnością, ale daje wiele radości. Sam wygląd drzewa genealogicznego zależy tylko i wyłącznie od fantazji i wyobraźni autora. Może być w postaci dużego drzewa, na którego gałęziach widnieją dane przodków. Dodatkowo zawrzeć można wizerunki krewnych; najczęściej są to fotografie. Popularne staje się również tworzenie drzew genealogicznych w formacie cyfrowym. Dzieje się to wskutek globalizacji i rozwoju technologicznego społeczeństwa. Spisanie historii i członków swojej rodziny jest z całą pewnością ekscytującym przeżyciem, które w metafizyczny sposób łączy z przodkami i wzmacnia więzi z rodziną, tą najbliższą jak i dalszą, bo to to właśnie do niej często należy się udać po informacje o nieznanych dotąd krewnych. Drzewo genealogiczne, jak zrobić je tak aby było jak najlepsze? Tak jak się Nam podoba, tutaj jego forma nie ma aż takiego znaczenia. Liczy się wnętrze naszego drzewa!

Dla przykładu wyobraźmy sobie złote gody dziadków i nas ofiarujących im spisaną historię rodu. Będzie to pełne emocji przeżycie, które wzruszy każdego. A zatem nie tylko sadźmy drzewka, ale również twórzmy drzewa genealogiczne tak, aby przyszłe pokolenia miały sagę rodzinną na pamiątkę. W końcu co rodzina to i inna definicja tego kto "wchodzi w skład", warto o tym pamietać i pielęgnować to czym rodzina dokładnie dla nas jest.