W naszym życiu zdarzają się niekorzystne sytuację, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć.  W ich  następstwie pojawia się trwały uszczerbek na zdrowiu lub chwilowa niedyspozycja, nasze dobra majątkowe ulegają pogorszeniu. Warto pomyśleć o wyborze najkorzystniejszej oferty ubezpieczeniowej, która będzie godnie rekompensować zaistniałe szkody powstałe w wyniku sytuacji losowych.  Z pomocą przyjdzie Broker ubezpieczeniowy w Poznaniu, który stanie się pełnomocnikiem naszych interesów. 

Status prawny 


Broker ubezpieczeniowy to osoba prawna lub fizyczna. Posiada aktualną zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie zawodu, a także wpisany jest na listę brokerów. Działa na rzecz swojego klienta oraz towarzystwa ubezpieczeniowego. Ponosi odpowiedzialność przed klientem oraz firmą, którą reprezentuje. Zawód brokera oraz zakres jego działań uregulowanie prawne znajduje w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym. 


Plan działań 


Ochrona prawna Twoich interesówBroker ubezpieczeniowy Poznań dołoży wszelkich starań, aby jak najkorzystniej dopasować ubezpieczenie do Twoich potrzeb. Pierwszym krokiem będzie przeprowadzenie dokładnej analizy w celu doboru najodpowiedniejszej oferty. Jeśli po dokonaniu analizy, jakaś oferta wzbudzi zainteresowanie, i klient będzie chciał ją zawrzeć, nie ma potrzeby dodatkowego stawiania się u konkretnego ubezpieczyciela. Broker ubezpieczeniowy Poznań posiada uprawnienia do wykonywania czynności związanych z zawarciem umowy ubezpieczeniowej oraz jej wykonaniem. 
Co najważniejsze, zakres działania brokera ubezpieczeniowego w Poznaniu nie kończy się jedynie na analizie potrzeb i wyborze oraz zawarciu najkorzystniejszej oferty ubezpieczeniowej. W razie wystąpienia szkody, broker dba o sprawę i monitoruje jej przebieg w celu uzyskania przez klienta satysfakcjonującego go odszkodowania.


Wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego 


Za fachową poradę prawną, analizę potrzeb i wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczeniowej, brokerowi ubezpieczeniowemu w Poznaniu przysługuje wynagrodzenie. Są różne metody jego obliczenia. Pierwsza to tzw. kurtaż brokerski, czyli prowizja zawarta w składce za umowę ubezpieczenia.  Drugą dostępną metodą jest   doliczane do składki ubezpieczeniowej honorarium na rzecz brokera. 

Podczas zawierania umowy ubezpieczeniowej broker ma obowiązek poinformowania klienta o sposobie wynagradzania. 

Broker ubezpieczeniowy Poznań pracujący w zespole spółki MAJOR, to najlepszy wybór, jakiego możesz dokonać dbając o swoje bezpieczeństwo. Specjalista pomorze w utworzeniu programu ubezpieczeniowego, likwidacji szkody czy udzieli porady prawnej. Znajdź swojego Anioła Stróża już dziś!